Budowlane
techniki bezwykopowe

Przekrój zobacz animację
  >  

NOWOŚCI TECHNICZNE

NOWOŚCI TECHNICZNE

Nowości techniczne

 

Przeciski oraz przewierty i inne techniki bezwykopowe

Poniżej prezentujemy Państwu nowości w zakresie technik bezwykopowych, stosowanych przez firmę JUMARPOL. Opierają się one na naszych autorskich rozwiązaniach, w tym nowoczesnych urządzeniach wiertniczych i maszynach.

 

Wielkośrednicowy przecisk
w nasypie drogi ekspresowej

z odśrodkową stabilizacją gruntu


Przy budowie wielkośrednicowych (powyżej 800 mm) przepustów drogowych, kolejowych dla cieków wodnych lub rurociągów wód deszczowych często rzędna kinety rury wymusza wykonanie przecisku lub przewiertu w nasypie komunikacyjnym.
Skutkiem tego może być mała grubość nadkładu gruntu ponad przeciskaną rurą. Ponadto, w wyniku badań geologicznych nasypu oraz podłoża rodzimego może okazać się, że na trasie przecisku wielkośrednicowego grunt jest sypki i słabo zagęszczony.
W takim gruncie nie należy budować wielkośrednicowych przepustów rurowych o spływie grawitacyjnym, gdyż nie gwarantuje on utrzymania (min. 100 lat) spadków oraz stanowi realne zagrożenie osiadania lub odkształceń nawierzchni komunikacyjnej. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest stabilizowanie gruntu lub jego wymiana.
Firma P.P. Jumarpol Gliwice wdrożyła technikę stabilizacji odśrodkowej gruntu nasypu drogi ekspresowej S1, którą wykonuje się w trakcie wykonywania przecisku wielkośrednicowego głowicą drążącą otwartą. Na tym projekcie przeciskane były rury betonowe Dn 1000 będące drogowym przepustem wód deszczowych odprowadzanych do potoku Bobrek z placów manewrowych Zespołu magazynowego Raben Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu rejon Maczki-Bór.
Dla wykonania stabilizacji wykonuje się zastrzyki iniekcyjne syntetycznymi preparatami poliuretanowymi, tj. klejami  wielkoskładnikowymi. Wszystkie składniki wymieszane w odpowiednich proporcjach zależnych od warunków hydrogeologicznych tworzą substancję o dobrych właściwościach penetracyjno-stabilizujących.
Wyżej wymieniona mieszanina w stanie płynnym specjalną pompą dozującą pod ciśnieniem wtłaczana jest w grunt poprzez wprowadzone wcześniej od środka głowicy żerdzie iniekcyjne. W gruncie następuje penetracja mieszaniny, czyli wnikanie w najdrobniejsze szczeliny czy ziarna gruntu, gdzie polimeryzuje skutecznie wzmacniając i uszczelniając grunt wokół wciskanej rury. Przy odpowiednim rozstawieniu zastrzyków iniekcyjnych nad i pod przeciskana rurą uzyskuje się stabilne sklepienie oraz podłoże przepustu.
Prace iniekcyjne wykonuje się od środka z 3-4m wyprzedzeniem głowicy drążącej. Wówczas roboty przeciskowe znacząco zmniejszają pojawianie się niekorzystnych zjawisk (tj.: powstawanie pustek, samoistnego zagęszczania się gruntu, niekontrolowanego wypłukiwania gruntu płuczkami itd.), które mogą doprowadzić do deformacji nawierzchni drogi czy torowiska.
Wyżej opisaną technikę można stosować przy bardzo płytkich przeciskach, gdzie poziom odbiornika wymusza rzędną przecisku pod nasypem drogowym, kolejowym itp.


powrót

JUMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
44-100 Gliwice
ul. Bajana 1

Międzynarodowe Centrum Technik Bezwykopowych i Mechatroniki
41-709 Ruda Śląska
ul. Żelazna 4  

Sekretariat:
Tel.: 515 122 160 Katarzyna Cebula
        515 122 162 Danuta Bergmann

e-mail: jumarpol@jumarpol.pl

Dział marketingu:
Tel.: 515 122 161 Nina Białek
e-mail:nina.bialek@jumarpol.pl

Kierownik robót:
inż. Marzena Milczarek
Tel: +48 512 287 045
e-mail: marzena.jumarpol@gmail.com

Dział sprzedaży:
Tel.: 512 287 044 Damian Sobczak 
e-mail: damian.sobczak@jumarpol.pl
Tel.: 504 076 032 Natalia Kubik
e-mail: natalia.kubik@jumarpol.pl
 

Dział mechatroniki:
mgr. inż. Paweł Kasperek
Tel: +48 516 173 352
e-mail: pawel.kasperek@jumarpol.pl

Dział handlu:
Marek Steinhoff-Traczewski
e-mail: mareksteinhoff@jumarpol.pl

Zarząd:
inż. Piotr Traczewski
e-mail: piotr.traczewski@jumarpol.pl

Marek Kasperek
e-mail:jumarpol@jumarpol.pl

Biuro projektowe:
ML Architekci, ul. A9 nr 10,
32-086 Węgrzce k/Krakowa,
Magdalena Listoś
Tel: +48 691-783-793

GORIZONTALNOE
NAPRAVLENNOE BURENIE' LLC
LIBKNEHTA STR. 68-114B
MINSK 220036 BELARUS
 
Nikołaj Czajkowski
Tel: +37 5172073329